همینمون مونده بود

یکشنبه 13 آبان 1386 01:33 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 5 نظر چاپ

همینمون مونده بود. که هم؟؟؟باز پرورش بدیم و بفرستیم مسابقات پاتیناژ جهانی.

آخه بابا بعضی کارها انجام ندادنشون بهتره. سنگین بشینین سرجاتون دیگه. چی رو میخواین ثابت کنین. حقتونه که توی جامعه ورزش جهانی راتون نمیدن. شما ها عابروی هر چی ورزشکاره  بردین. چقدر پرویین. والله اینا اسمش پیشرفت و آزا دی نیست.