کیسته؟؟

یکشنبه 4 آذر 1386 18:47 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 2 نظر چاپ

در خانه نیشسته بودم که تلفنم زنگ زد گوشی و برداشتم گفتم: کیسته؟؟

گفت مخابرات هسته. اگه پول ندین تلفنتون قطع هسته.

گفتم کی ای قبضی ندادی؟؟

بعدا فهمیدیم که اینجا ایران هسته و قبضها همه گم هستن. رفتم مخابرات قبض گرفتم.

خلاصه رفتم بانک پول بدم دیدم بانکها شلوغ هسته. تلفنم زنگ زد دیدم کی رئیس بانک جهانی  پل ولفوویتز هسته گفتم که ها ما یه مشکلی داریم که بانکهامون شلوغ هسته و این قبض منو توی بانک جهانی خودت پرداخت کن کی فهمیدم که بانکهای ایرانی تحریم هستن و توی بازار جهانی نیستن خلاصه تلفن قطع شد و دیگه بالاخره رفتم بانک ملی سر کوچه دو ساعت توی صف وایستادم کی قبض و دادم و اسکورت اومدم اینجا کی ببینم شما چطور هستین خوب هستین در سلامتی کامل به سر میبرین؟؟ هب