با یک خط چی میشه کشید

پنج‌شنبه 31 مرداد 1387 12:32 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 2 نظر چاپ

شکل زیر با یک مداد و یک خط کشیده شده است نقطه شروع روی بینی عکس است. به تاریخی که عکس کشیده شده توجه کنید. فوق العاده نیست؟؟

 

حال با یه خط چی میشه کشید؟؟

            

                

نوشته زیر عکس:

ALL DONE WITH A SINGLE STROKE OF THE PEN

Copyrighted 1884, by the Publishers, KNOWLKS & MAXIM