جشن مهرگان خجسته باد

دوشنبه 15 مهر 1387 14:33 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 4 نظر چاپ

می ستاییم مهر را که به سرزمین های پارسی خانمانی پر از شادی می بخشد جشن 

 مهرگان جشنی به سپندینگی تاریخ ایران خجسته باد.

          

  

            

هزاران سال است که نوروز و مهرگان در کنار یکدیگر پاسبان فرهنگ ایرانی بوده اند

 

فریدون چو شد بر جهان کامکار              ندانست جز خویشتن شهریار
به رســم کیان تاج و تخت مهی             بیاراست  با  کاخ  شاهنشهی
به روز خجسته ســر مهر ماه                 به  سر  بر نهاد آن کیانی کلاه
زمانه بی اندوه گشـت از بدی                گرفتند  هر  کــس ره  بـخردی
دل از داوری­هـا بپرداخـتـنـد                    به آیین، یکی، جشن نو ساختند
نـشـسـتـنـد  فرزانگان،  شادکام             گـرفتند هـر یک ز یاقوت، جام
می روشن و چهره ی شاه نـَو                جهان  نو  ز  داد از سر ِماه نـَو
بـفـرمـود  تا  آتش  افـروخـتـنـد                همه  عنبر  و  زعفران سوختند
پـرسـتـیـدن مهرگان دیـن اوسـت             تن آسانی  و خوردن آیین اوست
کنون  یادگارست  از و ماه مهر               به کوش و به رنج ایچ منمای چهر 

 

دومین جشن بزرگ ایرانیان جشن مهرگان مبارک باد... در مورد جشن مهرگان و چگونگی و تاریخچه آن به مفصل سال گذشته نوشتم و این هم لینکش . . . اگر نمیدونین مهرگان چیه ؟؟؟ بخوونیدش . 

 

جشن مهرگان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و هنوز هم ایرانیانی پیدا میشن که این ایام را جشن میگیرن و یاد ایران باستان و ایران واقعی را زنده نگه میدارن و ایران خاموش  جشن خورشید و فرشته مهر رو دوباره روشن می کنن. این ایام رو خیلی دوست دارم. ایام جشن مهرگان برام خیلی قشنگن و بوی خاصی دارن. بچه که بودم از مادرم میپرسیدم؟ تولدم کیه مامانم می گفت توی مهرگان بدنیا اومدی  خیلی خوشحالم از اینکه در این ایام به دنیا اومدم... هیچ وقت یادم نمی ره که جشن مهرگانی هم هست که هنوز در دسته جشنهای از بین رفته نیست.