خنده دار!

چهارشنبه 14 اسفند 1387 10:33 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 6 نظر چاپ

سه نفر میرن دزدی- صابخونه بیدار میشه و دزدا هر کدوم میرن تو یه گونی قایم میشن!صابخونه میاد و به گونی اول لگد میزنه..یارو صدای نون خشک در میاره! به دومی لگد میزنه .. صدای گردو در میاره! به گونی سوم که ترکه توش بوده لگد میزنه .... هیچ صدایی در نمیاد..دویاره محکمتر لگد میزنه... باز صدا نمیده!؟ دفعه سوم که لگد میزنه ترکه با عصبانیت میاد بیرون میگه بابا ..آرده ، آرد ..آرد صدا نداره میفهمی؟  

این طنز جهت باز شدن لبهای جهت خنده بود