هنر آفرینش

دوشنبه 17 فروردین 1388 19:02 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 8 نظر چاپ

 

                   

من عکس رو خیلی دوست دارم چند روز پیش که این عکس رو دیدم اول فکر کردم که عجب عکاسی بوده که تونسته این عکس رو بگیره !!!!  

بعد فکر کردم ............ 

خب منم می تونم ولی باید دوربین خیلی حرفه ای باشه  

بعد فکرم رو اصلاح کردم که:  

عجب دوربینی! عجب لنزی!  عجب شاتری!  که تونسته این عکس رو بندازه 

بعد فکر کردم ............  

که اگر این موجود کوچک به این زیبایی نبود عکس چه زیبایی می تونست داشته باشه؟ اگر آفرینش زیبا نبود عکاس ها و نقاشها از زیبایی چه چیزهایی می تونستن تصویر بردارن؟  

 

خدایا شکرت ............  

سپاس از این همه زیبایی هایی که آفریدی چقدر هم با حوصله و ظرافت. 

سپاس از فرصت هایی که بنده هات می دی و اونها نمی فهمن ببخشید اگه گاهی حتی فریاد می زنی که بنده این به صلاحته ! و ما نمی شنویم ! ببخشید که اینقدر سر خودمون رو شلوغ کردیم که حتی سرمون رو بالا نمی کنیم تا نعمتهات رو حتی تو آسمون ببینیم !  

خدایا شکرت ............