اینجا ایران نیست

یکشنبه 31 خرداد 1388 20:47 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 4 نظر چاپ

 

 

   

اینجا ایران نیست  

باور نمی کنم ... این عکسها و فیلمها ماله ایران نیست!!! 

اینجا وطن من نیست 

اینها هموطنان من نیستن ... هموطنان من هموطنانشون رو نمی کشن 

ایرانی برادر کشی نمی کنه 

.... چه خبره ... راست می گن " ایران شده فلسطین... مردم چرا نشستین؟؟ مردم  که ننشستن !!! اونهایی که من میبینم همه روی دو تا پاهاشون دارن می دون!!! 

 

اسمش فکر کنم ندا بود ... ندا رو چرا کشتن!!! صورت خونی اش با چشمهای سفیدش هنوز جلوی چشمامه! بیش از 5 میلیون نفر صحنه کشته شدن ندا سلطانی در آغوش پدرش رو دیدن و براش گریه کردن!!!  ندا بمون.... ندا بمون....ندا نترس...  

ندا موند و موندن رو به ما آموخت ....

 

"الله اکبر" خدایا خودت بزرگتر از اونی هستی که وصف بشی با بزرگیه غیر قابل وصفت به داد ما ملت ایران برس.