نوروز ۱۳۸۷ مبارک

جمعه 2 فروردین 1387 00:04 نویسنده: فرشته ایرانی نظرات: 5 نظر چاپ

نرم نرمک میرسد اینک بهار.........

       

خوش بحال  روزگار.....

            

خوش بحال چشمه ها و دشتها  

                                

خوش بحال دانه ها و سبزه ها   

                                               

خوش بحال غنچه های نیمه باز  

                                             

خوش بحال دختر میخک که میخندد به ناز

                                            

خوش به حال جام لبریز از شراب

                                                 

خوش به حال آفتاب

                                                               

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم  

 

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار!