X
تبلیغات
رایتل

فال امروز حافظ

یکشنبه 17 شهریور 1387 15:48 نویسنده: فرشته ایرانی چاپ

دیدی ای دل که غم عـــشق دگر بار چه کرد            

چون بـــشـــد دلـــبر و بـا یار وفادار چه کرد

آه از آن نـــرگس جـــادو که چه بازی انگیخت            

وه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد

اشک من رنگ شـــــفق یافت ز بی مهری یار           

طـالع بی شفقت بین که در این کـار چه کرد

بـــرقـــی از مــــــنــزل لیلی بدرخشید سحر            

وه کــــه بـا خرمن مجنون دل افکار چه کرد

ســـاقیـــا جـــام میم ده کـــه نــگارنـده غیب           

نیست مــــعلــوم که در پرده اسرار چه کرد

آن کـــه پــــر نقش زد ایــن دایـــــره مــینایی           

کــــس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زدو سوخت           

یـــــار دیــــریـنــــه بـــبینید که با یار چه کرد